GESCHILDERDE PORTRETTEN


Mijn geschilderde portretten tonen de buitenkant en iets van de binnenkant. Persoonlijkheid, karakter maar ook een fantasie-identiteit. De houding, blik en omgeving doen je vermoeden wie of wat de geportretteerde is. Omdat elk vermoeden berust op herkenning is wat je ziet altijd ten dele iets van jezelf. Wat is mijn waarneming, welk deel is mijn verhaal en welk dat wat de geportretteerde mij liet zien? Voor deze schilderijen geldt dat door de interactie tussen schilder en model, beiden even bepalend zijn voor het eindresultaat.

De portretten zijn geschilderd in olieverf. Alle geportretteerden hebben 2x een middag model gezeten.